Qui pot votar

El cens vigent per a les eleccions serà el que es va tancar l'1 de febrer de 2023, que recull els moviments esdevinguts fins al 30 de gener de 2023 comunicats pels ajuntaments, consolats i registres civils. Les reclamacions estimades s’incorporaran a aquest cens.

A les eleccions municipals del 28 de maig de 2023 hi poden participar:

 • Els ciutadans espanyols que constin inscrits al cens electoral.
 • Els ciutadans no espanyols residents a l'Estat espanyol, que siguin nacionals de països de la Unió Europea o països amb acords que els reconeguin aquest dret (són els residents estrangers els països dels quals permetin el vot als ciutadans espanyols en aquestes eleccions de manera recíproca, en els termes d'un tractat).
 • Els ciutadans de la Unió Europea, no espanyols, residents a l'Estat espanyol, podran votar a les eleccions municipals si prèviament s'han inscrit en el cens electoral. Per a la inscripció al cens electoral es requereix la inscripció prèvia al Padró municipal i haver manifestat la voluntat d'exercir el dret de sufragi a l’Estat espanyol en les eleccions municipals.
 • Els ciutadans dels nacionals de països amb acords, que els reconeguin aquest dret , no espanyols, residents a l'Estat espanyol, si prèviament s'han inscrit al cens electoral. Per a la inscripció al cens electoral cal la inscripció prèvia al padró municipal i haver manifestat la voluntat d'exercir el dret de sufragi a l’Estat espanyol en les eleccions municipals. Aquests països són: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, Regne Unit i Trinitat i Tobago.
 • En tots els casos, els ciutadans que vulguin votar han de tenir 18 anys o més el dia de les eleccions.

Documentació

Per exercir el dret a vot, els electors s’han d’identificar amb els originals de qualsevol dels documents següents:

 • Document nacional d'identitat (DNI)
 • Passaport (amb fotografia)
 • Permís (carnet) de conduir (amb fotografia)
 • Targeta de residència, en el cas de ciutadans i ciutadanes de la Unió Europea que en tinguin.
 • Targeta d'identitat, si es tracta de persones estrangeres nacionals de països amb els quals l’Estat espanyol hagi subscrit un tractat de reciprocitat per al reconeixement del dret de sufragi en les eleccions locals.
 • Aquests documents poden ser espanyols o emesos pel país d'origen, sempre que incloguin la fotografia de la persona titular. No importa que estiguin caducats, però han de ser els originals, no són vàlides les fotocòpies.