“Barcelona Energia”

Des de Barcelona hem decidit fer una aposta clara i inequívoca per un canvi de model energètic que aposti per una ciutat més neta, que redueixi al màxim els impactes ambientals derivats de la producció d’energia, fomentant la seva autonomia energètica, democratitzant l’energia, posant la ciutadania al centre de les decisions, així com garantint el subministrament d’energia per a tothom. A Barcelona treballem per la transició cap a la sobirania energètica.

Un pas endavant que fem des del municipalisme, per garantir que els subministraments bàsics siguin serveis bàsics, i no pas una mercaderia, i per desenvolupar noves formes de participació de la ciutadania. Un pas endavant davant d’un govern central plegat, a cop de portes giratòries, als interessos del sector elèctric, en comptes de legislar en favor de la ciutadania. Hem constituït l’ens 100% públic i 100% renovable més gran i important del sector energètic de tot l’estat espanyol: la comercialitzadora pública d’energia, “Barcelona Energia”, que inicialment podrà subministrar electricitat a 20.000 llars de Barcelona.

Tenir una elèctrica municipal ens permetrà subministrar energia a l’ajuntament, sense haver de dependre de l’oligopoli elèctric, i aconseguint uns estalvis de més de mig milió d’euros.

Ens permetrà impulsar l’autoconsum que tant està castigant el govern central. La comercialitzadora podrà gestionar els excedents d’electricitat que es produeixin, tant en les dependències municipals com en el cas dels particulars. I  ens permetrà desenvolupar noves instal·lacions de generació d’energia verda i de proximitat, participades amb col·lectius, particulars de la ciutat i el món empresarial local de les energies renovables.

Ens permetrà combatre la pobresa energètica. Una companyia pública amb un compromís ineludible amb la llei 24/2015 i amb una escala de valors que posi les persones i la garantia de subministrament coma prioritat absoluta.

Ens permetrà recuperar confiança amb el sector de les  renovables. Un ressorgiment de projectes renovables, d’eficiència i estalvi energètic,  que ha de ser una font d’ocupació de qualitat.

Volem demostrar que és possible aquest canvi de paradigma malgrat les polítiques retrògrades, obsoletes i de clientelisme a l’oligopoli elèctric del Partit Popular, i des de Barcelona volem ser el motor del canvi de la transició cap a la sobirania energètica de la ciutat, al costat de totes les ciutats que vulguin exercir la seva sobirania i constituir elèctriques municipals, que defensin els subministraments bàsics a la ciutadania.

Eloi Badia

Regidor de Presidència, Aigua i Energia.

Share this content