Colau suspesa, Govern censurat

Quan el Grup Municipal Demòcrata, ERC, Ciutadans i PP es posen d’acord en alguna cosa és que aquesta deu ser molt greu. I aquesta entesa tant inversemblant es produeix sempre gràcies al Govern d’Ada Colau. En aquest últim Consell Plenari del mes de maig hem tornat a viure aquesta situació en aprovar-se amb els vots favorables de tots aquests grups la proposició que havíem presentat on censuràvem la gestió del Govern dels dos últims anys. Una Proposició aprovada per 22 regidors, per majoria absoluta, per la majoria absoluta dels ciutadans de Barcelona representats pels regidors.

Una Proposició que li exigeix un canvi de rumb de 180 graus, que li exigeix que governi des del diàleg i la cerca activa del consens amb els grups de l’oposició i el conjunt d’agents socials de la ciutat; que governi des d’un ferm compromís en la defensa del civisme i la convivència a l’espai públic de la ciutat; que governi entenent el progrés econòmic com a garantia de progrés social, de la generació d’oportunitats per a tothom i de la redistribució de la riquesa; que governi des del respecte i el compliment dels acords presos per la majoria dels representants de la ciutadania al Consell Plenari, les seves Comissions Informatives i els Consells Plenaris de Districte, entenent que la participació ciutadana té en els òrgans de control i impuls del govern el seu primer i màxim exponent; i que governi des de la proposta i no des de la paràlisi i la propaganda a l’hora de donar resposta al conjunt de reptes que la ciutat ha d’afrontar.

Ada Colau i el seu Govern, avui, és molt més feble que en començar el mandat per la seva incapacitat per arribar a acords. El Govern municipal ha d’acceptar que no té la majoria del Consell Plenari i, per tant, de la ciutadania al seu favor, com ha d’acceptar que ha de negociar amb ells, amb l’oposició al Ple i amb els ciutadans al carrer, perquè les seves propostes arribin a bon port. Que l’oposició no pugui formar govern perquè tenen diversos models socials i nacionals no dóna legitimitat a l’alcaldessa per fer el que vulgui i vulnerar i desobeir les decisions dels consells de districtes, comissions o consells plenaris, tal com han fet en els últims mesos. Vivim en una democràcia representativa, no pas en una democràcia “dinàmica”, com li agrada dir al tinent d’Alcaldia Pisarello, o en una democràcia de “juanpalomo”.

El millor per a nosaltres seria que continuessin així, però creiem que el nostre deure és recomanar-los el millor per a la ciutat. Els recomanem governar amb la mà oberta, amb ànim negociador, amb ganes de cedir i amb la intenció de governar amb tots i per tothom. Perquè aquesta ciutat s’ho mereix.

Joaquim Forn
Portaveu del Grup Municipal Demòcrata

Share this content