Objectiu: eradicar la pobresa energètica

L’impacte de la crisi econòmica ha posat al descobert noves formes de pobresa i exclusió. Noves situacions, sovint menys visibles, que ens obliguen al conjunt de les administracions a articular respostes que garanteixin unes condicions de vida dignes al conjunt dels ciutadans i ciutadanes.

La pobresa energètica n’és un exemple clar. Són moltes les famílies que, a causa de la seva situació econòmica, no poden pagar les factures de la de llum, l’aigua o el gas, o tenen moltes dificultats per fer-ho. Famílies per a les quals cuinar o mantenir la casa a una temperatura adequada s’ha convertit en un luxe que no es poden permetre.

Les dades disponibles ens indiquen que entorn de l'11% dels catalans i catalanes pateixen pobresa energètica, una situació que té greus conseqüències sobre el benestar, la salut, l’alimentació o les seves relacions socials. Les causes d’aquest nou rostre de la pobresa són diverses. D’una banda el descens de la renda disponible de les famílies, fruit de la crisi i de les polítiques impulsades pels governs de dretes. De l’altra, l’encariment de l’energia, que s’ha apujat més d’un 70% en els darrers 10 anys. I, finalment, també cal tenir en compte les deficiències del parc d’habitatge.

Malgrat no tenir competències en moltes d’aquestes matèries, una vegada més el món local ha liderat la resposta a aquesta emergència social.

Així, per sumar esforços amb els ajuntaments, des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) vam posar en marxa l’any 2015 el primer programa de mesures contra la pobresa energètica, que compta amb un pressupost d’onze milions d’euros, beneficia els habitants de 35 municipis i ha permès establir convenis amb 12 empreses per evitar els talls de subministrament. És un programa pioner que fins al dia d’avui ja ha ajudat prop de 4.000 famílies a pagar les seves factures de llum, aigua i gas, amb un pressupost executat de més de dos milions d’euros.

Malgrat tota aquesta tasca, som molt conscients que encara ens queda molta feina per fer, com ens recorden els successos que s’han produït a Reus i en altres ciutats.

Per això, el Govern de la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, les quatre diputacions, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i les entitats municipalistes hem fet un nou pas endavant amb la signatura del protocol d’actuació i el conveni que les administracions oferirem a les empreses subministradores, per donar compliment a les mesures previstes en la llei 24/2015. La signatura ha de representar un pas més per passar de les paraules als fets concrets, per garantir els drets de la ciutadania i protegir-la davant la pobresa energètica. I ha d’obrir, sense demores, una nova etapa en què les empreses assumeixin una part del cost per fer front a la pobresa energètica. En definitiva, un nou pas que ens ha d’apropar al nostre objectiu: que cap família pateixi un tall de llum, aigua o gas a causa de la seva situació econòmica.

Jaume Collboni i Cuadrado

Tinent d’alcaldia d’Empresa, Cultura i Innovació

Share this content