Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona

Consorci
Àrea d'adscripció: 
Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
President
:
Dionís Guiteras Rubio
Gerent
:
Salvador Rueda Palenzuela