Agència Local de l'Energia de Barcelona

Consorci
Àrea d'adscripció: 
Àrea d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
President
:
Gerent
:
Cristina Castells Guiu