Agència Local de l'Energia de Barcelona

Consorci
Àrea d'adscripció: 
Àrea d'Ecologia Urbana