Associació Internacional de Ciutats Educadores

Web Edcities
Associació
Àrea d'adscripció: 
Àrea Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Presidenta delegada
:
Gerent
:
Marina Canals Ramoneda