Barcelona Activa, SA

Logotip Barcelona Activa
Societat mercantil municipal : 100% participada per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica
President
:
Directora general
: