Barcelona Activa, SA

Logotip Barcelona Activa
Societat mercantil municipal : 100% participada per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Director General
: