Barcelona de Serveis Municipals, SA

Societat mercantil municipal : 100% participada per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Àrea d'Economia, Recursos i Promoció Econòmica
Director general
: