Barcelona de Serveis Municipals, SA

Societat mercantil municipal : 100% participada per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica
President
:
Director general
: