Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA

Societat mercantil municipal : 100% participada per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Àrea d’Ecologia Urbana
Presidenta
:
Director general
: