Barcelona Gestió Urbanística, SA

Societat mercantil municipal : 100% participada per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Presidenta
: