Barcelona Institute of Technology for the Habitat

Fundació
Àrea d'adscripció: 
Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local
Presidenta
:
Administrador
:
Lluís Gómez Fernández / Yolanda Lacasa Puigmal