Barcelona Institute of Technology for the Habitat

Fundació
Àrea d'adscripció: 
Àrea Agenda 2030, Transició digital, Coordinació Territorial i Esports
Presidenta
:
Gerent
:
Yolanda Lacasa Puigmal