Cementiris de Barcelona, SA

Logotip Cementiris de Barcelona
Societat mercantil municipal : 100% participada per l’Ajuntament de Barcelona mitjançant l’empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA com a soci únic.
Àrea d'adscripció: 
Àrea d'Economia Recursos i Promoció Econòmica
President
:
Director general
:
Miquel Trepat