Consorci del Campus Diagonal-Besòs

Consorci
Àrea d'adscripció: 
Àrea d’Ecologia Urbana
Presidenta
: