Consorci de Biblioteques de Barcelona

Consorci
Àrea d'adscripció: 
Àrea d’Empresa, Cultura i Innovació
Gerent
:
Ramon Bosch Torra