Consorci de Biblioteques de Barcelona

Consorci
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Cultura Educació, Ciència i Comunitat
President
:
Gerent
:
Ferran Burguillos Martínez