Consorci de Biblioteques de Barcelona

Consorci
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència
Gerent
: