Consorci de l’Auditori i l’Orquestra

Consorci
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència
President
: