Consorci del Besòs

Consorci
Àrea d'adscripció: 
Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat
Presidenta
:
Gerent
:
Antoni Alarcón Puerto