Consorci del Besòs

Consorci
Àrea d'adscripció: 
Àrea d’Ecologia Urbana