Consorci Localret

Consorci
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica
President
:
Xavier Fonollosa Comas
Gerent
:
Xavier Furió Galí