Consorci Localret

Consorci
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica