Consorci Mercat de les Flors

Consorci
Àrea d'adscripció: 
Àrea d’Empresa, Cultura i Innovació