Consorci Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Consorci
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
President
:
gerent
: