Entitat Pública Empresarial Fundació Mies Van der Rohe

Entitat pública empresarial : 100% participada per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Àrea d’Ecologia Urbana
President
: