Fundació Barcelona Cultura

Logotip Fundació Barcelona Cultura
Fundació
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Cultura Educació, Ciència i Comunitat
Presidenta
:
Director General
: