Fundació Barcelona Cultura

Logotip Fundació Barcelona Cultura
Fundació
Àrea d'adscripció: 
Àrea d’Empresa, Cultura i Innovació
Presidenta
:
Director General
: