Fundació Barcelona Cultura

Logotip Fundació Barcelona Cultura
Fundació
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència
Presidenta
:
Director General
: