Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals

Logotip de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals
Fundació
Àrea d'adscripció: 
Àrea d’Empresa, Cultura i Innovació
President
:
Àngel Garcia Fontanet
Gerent
:
Jaume Magre Ferran