Fundació Casa Amèrica Catalunya

Fundació
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència
President
:
Ramon Mulleras Cascante
Gerent
: