Fundació Navegació Oceànica de Barcelona

Logotip de la Fundació Navegació Oceànica de Barcelona
Fundació
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència
President
:
David Escudé Rodríguez
Director general
: