Informació i Comunicació de Barcelona, SA

Societat mercantil municipal : 100% participada per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica
President
:
Vicenç Villatoro i Lamolla
Director
:
Sergi Vicente Martínez