Institut Infància i Adolescència de Barcelona, C.

Consorci
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Drets Socials
Presidenta
:
Directora gerent
: