Institut Municipal de l'Habitage i Rehabilitació

Entitat pública empresarial : 100% participada per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
President
:
Gerent
:
Gerard Capó Fuentes