Institut Municipal de Mercats de Barcelona

Organisme autònom local : 100% participat per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica