Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona

Organisme autònom local : 100% participat per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI
Gerent
: