Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida

Logotip Paisatge Urbà
Organisme autònom local : 100% participat per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Àrea d’Ecologia, Urbana
Presidenta
: