Institut Municipal d’Hisenda

Organisme autònom local : 100% participat per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Area de Economia, Recursos i Promoció Econòmica