Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona

Organisme autònom local : 100% participat per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Agenda 2030, Transició Digital, Coordinació Territorial i Esports