Institut Municipal d’Urbanisme

Entitat pública empresarial : 100% participat per l’Ajuntament de Barcelona
Àrea d'adscripció: 
Àrea d’Ecologia Urbana
Presidenta
:
Gerent
:
David Martínez García