Mercats de Proveïments de Barcelona, SA

Logotip Mercabarna
Societat mercantil municipal : 50,69% participada per l’Ajuntament de Barcelona mitjançant l’empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals, SA com a soci majoritari.
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència