Parc d’Atraccions del Tibidabo, SA

Societat mercantil municipal : 100% participada per l’Ajuntament de Barcelona mitjançant l’empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals com a soci únic.
Àrea d'adscripció: 
Àrea de Treball, Economia i Planificació Estratègica
President
:
Directora executiva
: