Solucions Integrals per als Residus, SA

Logotip SIRESA
Societat mercantil municipal : 58,64% participada per l’Ajuntament de Barcelona mitjançant l’empresa municipal Tractament i Selecció de Residus, SA com a soci únic.
Àrea d'adscripció: 
Àrea d’Ecologia Urbana
Conseller delegat
: