Atorgar les medalles d’honor al mèrit, en la categoria de bronze, a membres del Servei de Prevenció, d’Extinció d’Incendis i Salvament

26.02.2021 Seguretat i prevenció Referencia 84/2020 SD)

ATORGAR les medalles d’honor al mèrit, en la categoria de bronze, als membres del Servei de Prevenció, d’Extinció d’Incendis i Salvament que figuren a l’expedient, per haver destacat en el compliment de les seves obligacions professionals o haver realitzat estudis professionals, publicacions científiques o serveis d’interès públic, que comporten un prestigi per al cos respectiu o contribueixen a millorar la seguretat de la ciutat, d’acord amb el dictamen de la Comissió de valoració, i amb el previst a l’article 4.2.3 apartat a) del Reglament d’honors i recompenses dels membres de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament, de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018.

Aprobada
 • ERC A favor
 • BComú* A favor
 • PSC* A favor
 • JxCat A favor
 • Cs A favor
 • PP A favor
 • BCN Canvi A favor
Legend:
 • asterisco Equipo de gobierno
 • tic verde A favor
 • aspa roja En contra
 • candado Reserva de vot
 • símbolo vacío Ausencias
 • línea horizontal Abstención

Comparte este contenido