Aprovar el conveni de col·laboració amb el Servei Català de la Salut per a l'ampliació del CAP Besòs

29.04.2022 Salut Referencia SJ-21-110

APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Servei Català de la Salut, amb NIF S5800006H, per a la construcció d’un nou equipament al carrer Alfons el Magnànim 59-59B, de Barcelona, en el que s’ubicarà l’ampliació del Centre d’Atenció Primària Besòs. AUTORITZAR, de conformitat amb l’apartat 5 del mateix article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’ampliació dels percentatges establerts per l’apartat 3 del citat article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals per a les anualitats previstes en el conveni corresponents als exercicis 2022, 2023, 2024 i 2025. FACULTAR el regidor del Districte de Sant Martí per a la signatura del conveni. PUBLICAR el conveni signat a la Gaseta Municipal.

 

Aprobada
 • ERC A favor
 • BComú* A favor
 • PSC* A favor
 • JxCat A favor
 • Cs A favor
 • PP A favor
 • Valents A favor
 • Regidora no adscrita Marilén Barceló Verea A favor
Legend:
 • asterisco Equipo de gobierno
 • tic verde A favor
 • aspa roja En contra
 • candado Reserva de vot
 • símbolo vacío Ausencias
 • línea horizontal Abstención