Incorporar, vincular i destinar el solar municipal del carrer de Palamós, 55-63, al conveni ESAL per a la construcció d'habitatge en règim de lloguer i de cohabitatge

29.04.2022 Habitatge Referencia DP-2022-28499

INCORPORAR, VINCULAR i DESTINAR el solar situat al carrer Palamós núm. 55-63 (finca registral 48.787 del Registre de la Propietat núm. 13 de Barcelona), de propietat municipal, al Text Refós del Conveni Marc (Conveni ESAL) formalitzat el 9 de novembre de 2021 entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, la Federació de Cooperatives d’Habitatge de Catalunya, la Coordinadora de Fundacions d’Habitatge de Catalunya, l’Associació Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (Sectorial d’Habitatge Cooperatiu), i l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), aprovat per acord del Plenari de 29 d’octubre de 2021.

Aprobada
 • BComú* A favor
 • PSC* A favor
 • JxCat A favor
 • Cs A favor
 • ERC Abstención
 • PP Abstención
 • Valents Abstención
 • Regidora no adscrita Marilén Barceló Verea Abstención
Legend:
 • asterisco Equipo de gobierno
 • tic verde A favor
 • aspa roja En contra
 • candado Reserva de vot
 • símbolo vacío Ausencias
 • línea horizontal Abstención