Aprovar el conveni de col·laboració amb l'ICO i l'ICF per al finançament d'habitatge social

22.07.2022 Habitatge Referencia 2022/0239

Primer.- APROVAR el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Instituto de Crédito Oficial i l’Institut Català de Finances per al finançament d’habitatge social. Segon.- FACULTAR expressament i àmpliament a la Regidora d'Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona, en representació de l’Ajuntament de Barcelona per a la signatura del Conveni així com l’adopció i formalització d’altres actes o acords específics per a l’execució del Conveni que se’n derivin. Tercer.- PROCEDIR a la inscripció del Conveni en el Registre de Convenis de conformitat amb l'article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i el Decret de l'Alcaldia de 28 de desembre de 2015.

Aprobada
 • ERC Abstención
 • BComú* A favor
 • PSC* A favor
 • JxCat A favor
 • Cs A favor
 • PP A favor
 • Valents Abstención
 • Regidora no adscrita Marilén Barceló Verea Abstención
Legend:
 • asterisco Equipo de gobierno
 • tic verde A favor
 • aspa roja En contra
 • candado Reserva de vot
 • símbolo vacío Ausencias
 • línea horizontal Abstención