Reptes de futur de la Barcelona Demòcrata

L’any 2017 ha estat convuls: l’atemptat de l’agost, i la violència d’Estat de l’1 d’octubre van ser els moments més durs, però la nostra ciutat és forta, una societat amb ganes d’anar cap endavant, amb esperit republicà.

Fruit del debat de l’estat de la ciutat, constatem un excés d’electoralisme i una manca de reflexió en el futur, dels que el govern tampoc s’escapa.

Govern que hauria de tenir en compte que Barcelona no s’ha de dirigir, s’ha de governar, acompanyant la ciutat, interpretant els anhels de la ciutadania i inspirant el futur.

Es cert que l’economia ha crescut i l’atur ha baixat, però quina mena d’ocupació s’ha creat? Quin model econòmic creix a la ciutat? Podem estar orgullosos d’aquest creixement?

Demòcrates de Catalunya té clar que l’economia de la ciutat ha de créixer, però no a qualsevol preu. Volem un creixement econòmic amb més i millor redistribució de la riquesa.

Demanem al govern més lideratge en economia circular i del coneixement; fiscalitat verda; estímul de les empreses socialment més responsables i més innovadores, fent que els sous siguin més alts i basats en la meritocràcia; cal estudiar la millor forma de redistribuir, i l’Ajuntament té instruments per incidir en aquest canvi.

 On el govern de la ciutat té un paper clau, és en la millora de la qualitat ambiental, cal aconseguir una reducció dràstica d’emissions i de contaminació acústica, i un increment de zones verdes i lúdiques per la ciutadania. Prioritzem la qualitat de vida del resident amb la millora de l’espai públic.

Fem de la mobilitat sostenible un objectiu de tots, defensant fermament un transport públic eficaç, còmode, i a un preu just, amb més capacitat, i millor interconnexió de les xarxes de metro, bus, tramvia i rodalies.

Si parlem d’educació, tot i la reducció d’abandonament d’estudis dels últims anys, l’ajuntament s’ha d’implicar directament en l’èxit educatiu, és una prioritat de ciutat. Barcelona ha d’impulsar la formació professional com una fórmula eficient per generar feina de qualitat, i amb l’educació superior, i el foment de la ciència, en totes de les seves formes, fer les bases del nostre futur.

Finalment, Barcelona només té sentit si no deixa ningú enrere, si té cura, sobretot, dels que més ho necessiten:  ajudant a superar les dificultats personals i caminant tots junts; respectuosa dels drets civils i socials de tots. Tenim una ciutat mediterrània i vital que alguns la somniem, també, amb serveis socials “escandinaus”

Aquests són reptes d’una ciutat, que molts la volem capital de República, i que ha de fer camí cap aquest objectiu.

Ara, cal que el govern municipal decideixi i actuï pensant en l’interès general, en interès de tothom.

 

Gerard Ardanuy
Demòcrates de Catalunya

Comparte este contenido