Camins escolars

Col left

Els camins escolars són espais amb senyalització viària vertical i horitzontal específica, principalment de color verd i blanc, situats al voltant d'escoles i instituts, i tenen com a un dels seus principals objectius oferir a l'alumnat la possibilitat d'anar o tornar a peu dels seus centres educatius, sols o en grup, de manera autònoma, saludable, segura i sostenible.

 

Col right