Camins escolars

Col left

És un projecte liderat per la Direcció de Promoció Educativa de l’IMEB. Els camins escolars són espais amb senyalització viària vertical i horitzontal específica, principalment de color verd i blanc, situats al voltant d'escoles i instituts, i tenen com a un dels seus principals objectius oferir a l'alumnat la possibilitat d'anar o tornar a peu dels seus centres educatius, sols o en grup, de manera autònoma, saludable, segura i sostenible.

Aquesta iniciativa municipal s'impulsa a través de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, Districtes municipals, Guàrdia Urbana i Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, amb la implicació de les direccions i professorat, alumnat i d'associacions de pares i mares dels centres implicats, de botigues properes als camins escolars senyalitzats, i d'entitats i associacions dels barris dels districtes.
 

Col right
Documents: 
PDF icon camiescolar.pdf (375.5 KB)