Districte de les Corts

EFCM socioeducatiu Les Corts - Sants
Equipament: Espai Familiar i Centre Obert Municipal Les Corts-Sants (Benavent, 20)
Gestiona: Institut Municipal de Serveis Socials
Contacte: espaifamiliar_lc@bcn.cat i tel. 934 908 514

Compartiu aquest contingut