Pla d'obertura Can Bacardí (Mesures COVID)

ORGANITZACIÓ DE L’OBERTURA DE LA ESCOLA BRESSOL CAN BACARDÍ CURS 2020- 2021
 
Aquest document concreta el Pla d’Obertura que ha elaborat l’Institut d’Educació per les escoles bressols municipals de la ciutat de Barcelona i l’adapta a les característiques específiques de l’escola Can Bacardí.
Durant aquest període de pandèmia per COVID 19 per tal de limitar el nombre de contactes, garantir un nivell bàsic de control i traçabilitat, es preveuen unes mesures per tal de protegir els infants, les educadores i de tota la comunitat educativa .
Aquestes mesures, que us detallem a continuació, podran variar si la situació de la pandèmia ho requereix.

Organització de grups de convivència estable: nombre de grups, infants per grup i recursos humans 
A l’escola hi han cinc grups estables.
Mentre duri la situació actual de pandèmia, els infants estaran a la seva aula i no podran tenir contacte amb els infants dels altres grups de l’escola.
  
RECURSOS HUMANS
 
Classe Follet
8 infants 
Tutora: Maria Jovellar
Educadora de suport: Mercè Barberà

Classe Mag 
12 infants 
Tutora: Esther Camprubí
Educadora de suport: Araceli Romero
 
Classe Fada
12 infants 
Tutores: Belén Álvarez i Alba Lanusas
Educadora de suport: Jenni Sillero
 
Classe Gegant 
18 infants 
Tutores: Pilar Martín i Ona Vargas
Educadora de suport: Rabab Benjelloul
 
Classe Drac
18 infants 
Tutora: Pili Carrero
Educadora de suport: Sonia Simon
 
Educadora complementària: Carme Corbi
Direcció: Roser Caballé
 
1.Organització d’entrades de famílies i infants a l’escola. L'entrada es farà per la porta principal entre les 8h i les 9:30h del matí, excepte els infants del grup de lactants que podran arribar més tard.
S'establiran franges horàries de quinze minuts. Per establir aquestes franges horàries es tindran en compte les necessitats de les famílies.
Dins de cada franja horària, entraran primer a cada classe les famílies que arribin primer entrant un màxim de dos infants amb un acompanyant de manera simultània.
Els infants dels grups de grans no podran deixar el cotxet a l’escola.
Un familiar acompanyarà el seu fill fins la porta de la classe.
 
2.Organització recollida d’infants.Les famílies recolliran els seus fills  en franges de 10 minuts  per la porta principal.
Igualment per establir aquestes franges horàries es tindran en compte les necessitats de les famílies.
Una educadora s’encarregarà de vetllar que a l’escola entrin només dos familiars de cada classe de manera simultània.
 
3.Mesures d’higieneA l’entrada de l’escola les famílies hauran de des infectar-se el calçat posant-se al damunt d’una estora impregnada amb líquid especial.
En aquest mateix espai l’educadora complementària  prendrà la temperatura a cada infant i a la persona que l’acompanyi i li  posarà gel hidroalcohòlic a les mans.
Cada família traurà les sabates al seu fill i les deixarà en una bossa de roba al penjador.
A l'entrar a la classe la mestra li posarà les sabates netes i li rentarà les mans.
Quan hagin entrat els infants es netejarà la sala per tal que es pugui fer servir després.
Per tal de mantenir l’espai del centre amb ventilació suficient, mentre faci bon temps estaran sempre totes les finestres obertes. Amb l'arribada del fred, cada mestra ventilarà la seva classe cada 30 minuts i l'educadora complementària i la direcció obriran les finestres dels espais comuns.
Per tal que al guardar-los a l’amari no hi hagi transmissió entre els llençols dels infants, quests es donaran cada dia a les famílies perquè els rentin i els tornin nets a l’endemà.
Els pitets es donaran a rentar diàriament a les famílies posant-se dins d’una bossa de plàstic quan estiguin molt bruts.
Les joguines es desinfectaran  una vegada al dia com a mínim.
Se substituiran les tovalloles per material d’un sol ús.
La necessitat dels infants de 0 a 3 anys, de relació estreta amb l’educador/a i la manera d’interactuar amb contacte físic amb els altres infants fa evident que a l’escola bressol, no es pot plantejar regular la distància de seguretat, ni entre infants ni amb l’adult de referència. Per aquest motiu, i perquè els infants de 0 a tres anys no porten protecció,tot el personal portarà mascareta, ja sigui FPP2 o bé quirúrgica.
 
4.Organització dels espais comuns (SUM, patis,...) i ús per part de cada grup estable.El pati estarà dividit en cinc espais i durant l’adaptació es farà servir com una part més de la classe. La porta del pati estarà sempre oberta.
Cada grup d’infants disposarà d’un espai del pati per ell sol.
Al llarg del curs es podran establir horaris per tal que els infants puguin disposar d'un espai més ampli.
Un cop netejada la sala central,  un sol grup d'infants podrà fer servir la sala i es  netejarà si l'ha de fer servir un altre grup.
 
5. Previsió d’una zona d’aïllament per atendre els infants que presentin alguna simptomatologia. Quan un infant presenti símptomes se'l portarà a la sala de mestres, al despatx de direcció o al pati si la temperatura ho permet i en aquell moment no hi han altres infants. A continuació s’avisarà a la família perquè el vingui a recollir lo abans possible.
 
6. Descripció i temporalització del pla d’adaptació.Es considerarà possibilitar l’acollida i familiarització tant en l’estança com en l’espai exterior del jardí o terrassa.
 
Durant aquest període, les famílies podran acompanyar els infants a l’estança (un adult per infant) seguint les mesures de prevenció i seguretat establertes (mascareta, distància i mans) i en un màxim de tres o quatre famílies simultàniament a l’estança, segons les condicions i superfície de l’espai.
 
L’educadora o educador oferirà un espai dins l’estança o a la zona exterior, on les famílies podran romandre, observant el joc del seu infant que serà qui es desplaçarà per l’espai i decidirà si s’apropa o s’allunya del seu familiar. D’aquesta manera es pot garantir al màxim la distància de seguretat entre els adults i reduir la seva mobilitat en l’espai.
 
Classe Follet:
Un familiar  podrà romandre a l'aula el temps que  necessiti i no podran ser més de quatre persones simultàniament.
 
Classe Mag;
1a setmana
de 9 a 10:30 comencen 4 infants amb un familiar
de 11h a 12:30h comencen 4 infants amb un familiar
2a setmana
de 9 a 12h i anar allargant en funció del l'evolució de cada infant.
Els infants que queden per matricular començaran a l'octubre
 
Classe Fada
1a setmana
1er dia de 9:15h a 10:45h comencen els infants que venien el curs passat
2on dia de 8h a 12:30h amb dinar
3er dia de 8h a 15h
 2 a setmana
Comencen els infants nous en dos torns
de 9 a 10:30 amb un familiar
de 11h a 12:30h amb un familiar
 
Classes Gegant i Drac:
1a setmana
1er dia de 9h a 12h comencen els infants que venien el curs passat
2on dia de 8h a 13h i es queden a dinar
3er dia de 8h a 15h i es queden a dormir
2a setmana
Comencen dos grups d'infants nous acompanyats per un familiar dividits en dos torns:
8:30h a 10h
10:30h a 12h
3a setmana
1r dia: els infants que han començat la setmana pasada faran de 9 a 12h sense dinar.
2on dia de 9 a 13h i es queden a dinar.
3er dia de 9 a 15h i es queden a dinar i a dormir.
La mestra valorarà allargar l’horari en funció de l’evolució de l’infant.
 
El dia 1 i 2 d’octubre (dijous i divendres) es valora que els infants facin fins a les 15h i no fins a les 17h.
 
7. Espais de les professionals 
Per tal d’evitar el contagi, les mestres dinaran per grups estables en dos espais: la sala de mestres i la sala central.
Les reunions de claustre es faran o bé al pati o a la sala central mantenint sempre la distància de seguretat i amb la mascareta posada.