PLA D'OBERTURA DE L'EBM EL CARGOL

Aquest Pla d'obertura, realitzat i consensuat per l'equip docent al setembre de 2020, ha estat revisat al mes de desembre i presentat i acceptat pel Consell Escolar del centre.