INFORMACIÓ DE GRUPS DE DIVERSIFICACIÓ HORARIA

Grups amb diversificació horària.
L’escola bressol  Caspolino ofereix per al curs 2022-2023  cinc grups amb horari complet (un de 0-1 anys, 3 de 1-2 anys i 2 de 2-3 anys) que formaran part del procés de preinscripció i dos grups amb horari reduït (un de matí i un de tarda) que no formaran part del procés de preinscripció.

Aquests dos grups tenen una capacitat de 15 places cadascun, per a infants d’1 a 3 anys (nascuts els anys 2020 i 2021).
L’oferta de places per al curs 2022-2023 és la següent:

Grup de matí (de les 9h a les 13h):  15 places distribuïdes de la següent manera:
7 places infants nascuts l’any 2021, 7 places infants nascuts l’any 2020 i 1 plaça de NEE (tipusA)
Grup de tarda (de les 15h a les 19h): 15 places  distribuïdes de la següent manera:
7 places infants nascuts l’any 2021, 7 places infants nascuts l’any 2020 i 1 plaça de NEE (tipusB)
Les famílies interessades en les places dels grups en horari reduït s’han de posar en contacte amb l’escola.

Procediment:

  • Les famílies hauran d’omplir el full de sol·licitud que li proporcionarà la direcció i presentar-lo del 5 al 18 de maig, ambdós inclosos. La presentació es farà presencialment al centre amb cita prèvia.
  • Les sol·licituds es baremaran amb els criteris establerts per a la preinscripció de les escoles bressol i llars d’infants. veure informació preinscripció https://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol
  • Amb la sol·licitud es presentarà la documentació dels criteris al·legats ( volant de convivència de l’alumne, carnet família monoparental, nombrosa...).
  • En funció del número de sol·licituds presentades se’lsassignarà un número aleatori a cada sol·licitud.
  • Es publicaran les llistesanonimitzades al web de l’escola ( provisionals, definitives i d’assignació de places) en les dates establertes en el calendari de preinscripció.
  • El període de reclamacions coincidirà amb les dates establertesen el calendari de preinscripció.
  • En el cas que hi hagi més demanda que places es farà un sorteig el dia 3 de juny al’escola bressol per ordenar les sol·licituds empatades amb la mateixa puntuació. L’hora del sorteig, si aquest es fa, s’informarà una vegada surtin les llistes provisionals en la web de l’escola.

El procediment del sorteig serà el següent: en una bossa constaran tots els números assignats i es traurà una bola. A partir d’aquest número (inclòs) i en ordre ascendent s’ordenaran les sol·licituds empatades amb la mateixa puntuació.

En el cas que no es cobreixen les places, a partir que finalitzi el període oficial de les matrícules les famílies interessades podran anar a apuntar-se a la llista d’espera. Les places vacants també es publicaran al web de les escoles bressol per a les famílies de la ciutat.
Les famílies només poden optar a una plaça a les escoles bressol, bé d’horari complet o d’horari reduït. Per tant, no poden presentar una sol·licitud de preinscripció per a una plaça d’horari sencer d’una EBM o Llar d’Infants pública i una sol·licitud per a una plaça d’un grup d’horari reduït.

Les famílies que ocupin una plaça durant el curs escolar 2022-2023 en un grup amb horari reduït  només podran tenir continuïtat en el mateix grup per al curs 2023-2024.
En el cas que a la família li interessi un canvi per al següent curs escolar a una plaça a jornada sencera haurà de participar del procés de preinscripció per al curs 2023-2024.
 
 

Compartiu aquest contingut