Assignació definitiva sense noms i llista d'espera a EBM COBI