Sol·licituds de preinscripció presentades a l’escola, curs 2020-2021.

Llistat dels infants admesos i, si escau, de la llista d'espera.

Es pot consultar, des del 19 de juny, la llista dels infants admesos per al curs 2020-2021 en aquesta escola i la llista d'espera dels infants que no han obtingut plaça a l’apartat “Documents d’interès”, d’aquest mateix espai web.

Proper calendari

  • Matrícula: les dates definitives per efectuar la matrícula, condicionades per la crisi sanitària de la Covid-19, s’anunciaran a la pàgina web de cada centre, al web de les escoles bressol de l’Ajuntament de Barcelona i al Consorci d’Educació.

En els documents d'interès d'aquesta plana trobareu la llista d'infants admesos i la llista d'espera. 

Més informació sobre el procés de preinscripció i matrícula curs 2020-2021, al web www.barcelona.cat/escolesbressol