PLA ESPECÍFIC D’ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL , CURS 2020-2021

Adjuntem el pla d'obertura de la nostra Escola Bressol, que està redactat en base al Pla Específic d'Obertura  de les Escoles  Bressol Municipals de Barcelona pel curs 2020-2021. Podeu trobar el genèric al següent link https://ajuntament.barcelona.cat/escolesbressol/sites/default/files/pla_dobertura_ebm_curs_2020-21.pdf